Panel: Medical Transition – Trans people with minority background

TUESDAY, JUNE 21 2022 at 5 PM – 6 PM
Anarres Bokkafé, Urtegata 39

(English below)

Vi ønsker velkommen til en panelsamtale på Anarres Bokkafe i samarbeid med Reclaim Pride!

Medisinsk overgang i Norge er allerede gatekeeped av Rikshospitalet, noe som gjør det en vanskelig og utmattende prosess å få tilgang til transspesifikk helsehjelp. Men hva skjer og hvordan er prosessen i tilfellene til trans- og ikke-binære personer med minoritetsbakgrunn? Hva er utfordringene og hva kan gjøres annerledes for å gjøre prosessen enklere, mer inkluderende og mer tilgjengelig?

Samtalen ledes av Vjolla Emiri. Informasjon om deltakerne oppdateres.

Velkommen!


We welcome you to a panel discussion at Anarres Bookcafe in collaboration with Reclaim Pride!

Medical transition in Norway is already strictly gatekept by Rikshospitalet making it a difficult and exhausting process to get access to trans specific health care. But what happens and how is the process affected in the cases of trans and non-binary people with minority background? What are the challenges and what can be done differently to make the process easier, more inclusive, and more accessible?

The panel will be lead by Vjolla Emiri.
Information about the panelists will be updated!