Har du møtt meg?

MONDAY, JUNE 20 2022 at 5 PM – 6 PM
Hausmania kulturhus

Norwegian below

You are informally invited to a calm queer gathering.

If you find most events inaccessible, this space is for you.
We encourage you to bring art/craft supplies. There’s free food, Norwegian sign language interpreters, no entry fee and the event is alcohol free.
The queer trio Gurkemeie will be performing for us! There’s also an open mic after.

There’s no expectations at this event. Meet us, co-exist in whichever way you want. To the best of our ability, we’ve designed the space to be as comfortable and accessible as possible, as all queers deserve a gathering place.
This event is funded by the Arts Council Norway, and held by Steatornis in cooperation with Reclaim Pride Norway.

Programme

17:00: Gathering and welcome i Bakgården – with non-alcoholic drinks
Some time after 17:30 we will go to Flerbrukshallen together
17:50: Welcome speech and practical info in Flerbrukshallen
18:00: Catering arrives
18:30: Gurkemeie performs!
19:00: Mingling and open stage
20:00 The event ends

If you want to come and hang out and not interact with anyone, no-one will judge you.

Practical info

There has been a change in venue. This is because of noise restrictions in Bakgården.
This means that our quiet area is outdoors, in Hausmania’s Bakgården, and Gurkemeie’s performance, food and the open stage is in Flerbrukshallen. You are free to come and go any time you’d like.
There are two guides on-site. One is stationed in Flerbrukshallen, and the other is stationed in our quiet area. This means that you can have food brought to you outside, and someone will man the lift buttons as needed. The guides are able to assist with finding food and something to drink, guide you where you want to go, and open doors.

Accessibility information

We’ve pre-arranged the following:

 • Sign interpreters (Norwegian Sign Language)
 • No loud music
 • Wheelchair ramp to the stage and to the quiet area
 • Quiet area in Bakgården
 • Open mic
 • No blinking lights
 • An accessible bathroom and bathrooms with individual stalls
 • Fragrance free
 • Multiple seating areas
 • Tables
 • No citrus
 • Food

The entry has approx. 10m of cobblestone until the gates. The gates will be open at all times during the event. The path down to the entrance has an incline.

Bakgården is spacious enough to avoid reverb. Bakgården has a flat surface and the entry to the bathrooms has no door sill. We will be arranging seating areas. Welcome drinks are served here.

Flerbrukshallen is an indoor area. The entrance is stepless. This space heats up quickly but is ventilated from a heat pump and open doors. Acoustics should not be headache-inducing – but we recognise individual needs here. There is a doorsill to the individual toilets here, and the door is heavy.

Getting to Hausmania

Location: Hausmanns Gate 34 – https://goo.gl/maps/Mo4UxnXzCFSrgoSa9
Closest bus stop is Jakobs kirke.

There may be some light road construction at the stretch from Jakobs kirke to Hausmania. The sound of traffic is loud.

Accessibility statement

We aim for inclusivity. We’ve designed the space with queer Disability communities in mind. Steatornis acknowledges that the venue is imperfect. Questions and feedback can be sent to maria@steatornis.no.


Norsk

Du er uformelt invitert til et skeivt møtested på et rolig sted

Hvis du synes de fleste arrangement er utilgjengelige, er dette plassen for deg.

Det er fritt fram for å ta med kunst/håndarbeid, Gratis inngang, åpen mikrofon, alkoholfritt.

Den skeive trioen Gurkemeie spiller for oss! Det blir også åpen mikrofon

Alt for mange arrangement krever at man undertrykker deler av seg selv for å delta. Deretter krever arrangørene at man strever seg i hjel for å sørge for at man i det hele tatt kommer inn — som suger all energien før arrangementet engang har starta. Man har heller ingen garanti for å bli lytta til. Vi mener at dette er undertrykkende og skadelig.

For å forandre verden må vi møtes for å bli kjent med hverandre. Vi må lære om hverandres drømmer, ønsker, behov og grenser. Det er når vi samarbeider med skeive på tvers av av alder, funksjonsvariasjon, etnisiteter, klassebakgrunn, kjønnsuttrykk og seksuell orientering at vi danner et fellesskap alle kan delta i. Et fellesskap som anerkjenner kreativiteten vår og som lar den blomstre.

Vi stiller ingen forventninger. Møt oss, vær til stede på akkurat den måten du ønsker. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre området så komfortabelt og tilgjengelig som mulig. Alle skeive fortjener et møtested.

Arrangementet er støtta av Kulturrådet, og avholdes av Steatornis i samarbeid med Reclaim Pride.

Program

17:00: Vi møtes i Bakgården på Hausmania og mingler. Her er det velkomstdrinker. En gang etter 17:30 rusler vi opp til Flerbrukshallen
17:50: Steatornis ønsker velkommen fra scenen i Flerbrukshallen
18:00: Catering ankommer
18:30: Gurkemeie framfører!
19:00: Mingling og åpen mikrofon for åpen scene
20:00: Avslutning

Praktisk info

Vi har ordna dette allerede:

 • Tegnspråktolk (Norsk tegnspråk)
 • Ingen høy musikk
 • Rampe opp til scena og til stilleområdet
 • Åpen mikrofon
 • Ingen blinkende/strobelys
 • Et stilleområde
 • Tilgjengelig toalett
 • Parfymefritt
 • Forskjellige sitteområder
 • Ingen sitrus
 • Fellesledsagere
 • Snacks

Vil du komme uten å være sosial, kommer ingen til å dømme deg.

Om lokalet

Arrangementet holdes utendørs i Bakgården på Hausmania Kulturhus. Bakgården er stor nok slik at man unngår ubehagelig ekko. Bakgården har asfaltert underlag, og inngangen til do har ikke dørterskel.

Det er ca 10 meter med brostein foran porten. Porten vil stå åpen hele tiden under arrangementet. Sidegata ned til Bakgården er en bakke.

Å komme seg til Hausmania

Addresse: Hausmanns Gate 34 – https://goo.gl/maps/Mo4UxnXzCFSrgoSa9
Det nærmeste busstoppet er Jakobs kirke.

Det er mulig at det er noe veiarbeid mellom Jakobs kirke og Hausmania. Trafikken er høylydt

Tilgjengelighetserklæring


Vi står på for inkludering. Vi har tenkt på skeive funkiser når vi laga eventet. Steatornis anerkjenner at valg av lokalet er uperfekt. Spørsmål og feedback kan rettes til maria@steatornis.no.