Accessibility

Denne siden inneholder det vi har av informasjon du trenger for å ta informerte valg om hvilke arrangement du har anledning å delta på. Siden oppdateres i løpet av helgen. rrangørene av Reclaim Pride gjør sitt ytterste for at skeive funkiser får tilgang til arrangementene våre. Der hvor vi har mangler, vil vil være åpne om det.

Ved spørsmål eller kommentarer send e-post til reclaimpridenorge@riseup.net eller send melding / lydmelding til tilgjengelighetsansvarlig på Oslo Queer fadder tlf: 004740990558.

Tegnspråktolk er kun tilgjengelig under eventet Har du møtt meg?. Ingen arrangement er skrivetolka eller synstolka. Teleslynge er ikke tilgjengelig.

Paneldeltakere og publikum må bruke mikrofon. Rømningsveier vil alltid være klarert og folk som har behov for ledsager ved evakuering skal få det. Behov for ledsager må gis beskjed om ved oppmøte på event eller på forhånd enten på mail eller telefon.

Fadderordning (assistenthjelp fra Reclaim for deltakelse)

Faddere er tilgjengelig på hvert event. De er kontaktbare på Oslo Queer sitt nummer eller et spesifisert nummer på eventet sin side på facebook om ikke dette nummeret er tilstede på eventet. Assistenter vil være behjelpelig med tilrettelegging der det er mulig, hvis du ikke har assistanse med deg, eller trenger noe form for assistanse for å delta. Fadderordning må avtales på forhånd grunnet koordineringsarbeid. Send melding på hvilket event du skal delta på og hvilke assistansebehov du har.

Reclaim Pride Oslo og potensialet for forbedring

Vi skulle så gjerne ha garantert full tilgjengelighet på Reclaim Pride Oslo festivalen, da inklusjon av skeive funkiser under pride rett og slett er for dårlig. Dette er en målsetning den skeive bevegelsen burde jobbe sammen for. Reclaim Pride Oslo har en god del arbeid igjen på dette feltet.

Med tanke på mangelen på synstolkning og hørselstolkning er det noe vi utenom Steatornis sitt event Har du møtt meg? er for dårlig på. Her tar vi gjerne imot innspill for muligheter for synstolkning og hørselstolkning i fremtiden, hvis vi ikke får dette gjennom NAV som koordinerer dette offentlig. Vi ønsker gjerne å lønne noen som kunne tegnspråktolket paneldebattene våre under årets festival. Så hvis du eller kjenner noen som vil det, ansetter vi på flekken! Disse er 1 time lange og vi trenger man kanskje to for avlastning? (Vi har mulighet til å lønne etter lønnsystemet vårt som er lagt ut på blogg, ved tilretteleging lønner vi også folk som tjener over 400. 000). Vi anerkjenner at mangel på tegnspråktolk ikke er bra nok og at dette burde vært på plass før festivalen. Og vi anerkjenner at det er diskriminerende at en slik prioritering ikke har blitt satt i front, da dette er sjargongen dessverre øvrig i samfunnet. Hvis Reclaim Pride avholdes i fremtiden er dette et spesifikt arbeid og budsjettpunkt som vi vil søke midler til, samt at vi i det minste har en målsetning om tegnspråktolk til paneldebatter ved fremtidige eventer.

Tilgjengeligheten på nettsidene våres har vi gjort etter beste evne og ressurser. Vi ser at overskriftene på nettsidene våre mangler korrekt semantikk, dvs., er ikke kodet slik at skjermleserbrukere kan navigere etter dem. Dette skal vi forbedre oss på til framtiden.

Vi ser at våre lokaler ikke er optimale med hensyn til tilgjengelighet og dette er kritikk vi tar innover oss. I fremtiden ønsker vi å finne et egnet lokale som er tilrettelagt for flere deltagere med ulike funksjonsvariasjoner. Vi tenker også at en del av skeiv politikk er å kreve bedre tilretteleggelse i offentlige rom for alle funkiser. Et lokale som ikke er for kostbart og har full tilgjengelighet er noe som er savnet for autonom skeiv organisering hvor midler og ressurser er knappe. Det er også en felles oppgave og ikke opp til funkiser å varsle om dette, gjennom deres opplevelse av eksklusjon og marginalisering. Vi anerkjenner at dette er emosjonelt arbeid for denne gruppen og vi ønker å jobbe mer målrettet for skeivt kameratskap og allianse på dette feltet i Reclaim Pride Oslo kollektivet. Vi tar gjerne imot tips på lokaler som er tilgjengelige og ikke for kostbare for bruk i fremtiden ved andre arrangementer.

Digital deltakelse

Brannsikkerhet

Hausmania

Anarres Bokkafé

Kruttverket