Accessibility

Denne siden inneholder det vi har av informasjon du trenger for å ta informerte valg om hvilke arrangement du har anledning å delta på. Siden oppdateres i løpet av helgen. rrangørene av Reclaim Pride gjør sitt ytterste for at skeive funkiser får tilgang til arrangementene våre. Der hvor vi har mangler, vil vil være åpne om det.

Ved spørsmål eller kommentarer send e-post til reclaimpridenorge@riseup.net eller send melding / lydmelding til tilgjengelighetsansvarlig på Oslo Queer fadder tlf: 004740990558.

Tegnspråktolk er kun tilgjengelig under eventet Har du møtt meg?. Ingen arrangement er skrivetolka eller synstolka. Teleslynge er ikke tilgjengelig.

Paneldeltakere og publikum må bruke mikrofon. Rømningsveier vil alltid være klarert og folk som har behov for ledsager ved evakuering skal få det. Behov for ledsager må gis beskjed om ved oppmøte på event eller på forhånd enten på mail eller telefon.

Fadderordning (assistenthjelp fra Reclaim for deltakelse)

Faddere er tilgjengelig på hvert event. De er kontaktbare på Oslo Queer sitt nummer eller et spesifisert nummer på eventet sin side på facebook om ikke dette nummeret er tilstede på eventet. Assistenter vil være behjelpelig med tilrettelegging der det er mulig, hvis du ikke har assistanse med deg, eller trenger noe form for assistanse for å delta. Fadderordning må avtales på forhånd grunnet koordineringsarbeid. Send melding på hvilket event du skal delta på og hvilke assistansebehov du har.

Reclaim Pride Oslo og potensialet for forbedring

Vi skulle så gjerne ha garantert full tilgjengelighet på Reclaim Pride Oslo festivalen, da inklusjon av skeive funkiser under pride rett og slett er for dårlig. Dette er en målsetning den skeive bevegelsen burde jobbe sammen for. Reclaim Pride Oslo har en god del arbeid igjen på dette feltet.

Med tanke på mangelen på synstolkning og hørselstolkning er det noe vi utenom Steatornis sitt event Har du møtt meg? er for dårlig på. Her tar vi gjerne imot innspill for muligheter for synstolkning og hørselstolkning i fremtiden, hvis vi ikke får dette gjennom NAV som koordinerer dette offentlig. Vi ønsker gjerne å lønne noen som kunne tegnspråktolket paneldebattene våre under årets festival. Så hvis du eller kjenner noen som vil det, ansetter vi på flekken! Disse er 1 time lange og vi trenger man kanskje to for avlastning? (Vi har mulighet til å lønne etter lønnsystemet vårt som er lagt ut på blogg, ved tilretteleging lønner vi også folk som tjener over 400. 000). Vi anerkjenner at mangel på tegnspråktolk ikke er bra nok og at dette burde vært på plass før festivalen. Og vi anerkjenner at det er diskriminerende at en slik prioritering ikke har blitt satt i front, da dette er sjargongen dessverre øvrig i samfunnet. Hvis Reclaim Pride avholdes i fremtiden er dette et spesifikt arbeid og budsjettpunkt som vi vil søke midler til, samt at vi i det minste har en målsetning om tegnspråktolk til paneldebatter ved fremtidige eventer.

Tilgjengeligheten på nettsidene våres har vi gjort etter beste evne og ressurser. Vi ser at overskriftene på nettsidene våre mangler korrekt semantikk, dvs., er ikke kodet slik at skjermleserbrukere kan navigere etter dem. Dette skal vi forbedre oss på til framtiden.

Vi ser at våre lokaler ikke er optimale med hensyn til tilgjengelighet og dette er kritikk vi tar innover oss. I fremtiden ønsker vi å finne et egnet lokale som er tilrettelagt for flere deltagere med ulike funksjonsvariasjoner. Vi tenker også at en del av skeiv politikk er å kreve bedre tilretteleggelse i offentlige rom for alle funkiser. Et lokale som ikke er for kostbart og har full tilgjengelighet er noe som er savnet for autonom skeiv organisering hvor midler og ressurser er knappe. Det er også en felles oppgave og ikke opp til funkiser å varsle om dette, gjennom deres opplevelse av eksklusjon og marginalisering. Vi anerkjenner at dette er emosjonelt arbeid for denne gruppen og vi ønker å jobbe mer målrettet for skeivt kameratskap og allianse på dette feltet i Reclaim Pride Oslo kollektivet. Vi tar gjerne imot tips på lokaler som er tilgjengelige og ikke for kostbare for bruk i fremtiden ved andre arrangementer.

Digital deltakelse på panelsamtalene må avtales. Send e-post til reclaimpridenorge@riseup.net.

Vi ønsker ikke å streame ut offentlig, grunnet sikkerhet for skeive marginaliserte. Samtidig ser vi at streaminng er del av tilgjenlighetsarbeidet og kan være ett viktig verktøy for folk som ikke kan være tilstede fysisk. Om du ønsker å delta på noe digital gjør vi gjerne private avtaler. Det er ønskelig å lage podcast av panelsamtalene til senere publisering. Dette er ingen garanti men noe vi kommer til å strekke oss etter for å oppnå.

Signal for å evakuere gis ved auditiv alarm og at lys slås raskt av og på tre ganger (ikke flere ganger for dere som er bekymret for epilepsi). For folk som sliter med panikk og angst vil vi også bistå med faddere som kan geleide under en eventuelt evakuering.

For å sikre mest effektiv evakuering og sikkerhet for folk som trenger assistanse grunnet ulike behov, ber vi om at du gir informasjon om dette ved ankomst på event. Dette ved tilfeller hvor det kan finnes risiko at du kanskje ikke får med deg signalet og at vi kan ha en headsup på å hjelpe deg under evakuering.

Underoverskrift: Hausmania

Evakuering fra Bakgården skjer ut inngangsporten.

Evakuering fra Flerbrukshallen skjer ved branndørene i Flerbrukshallen eller i gangen ut mot Hausmannsgata. Vær obs på at branndørene i Flerbrukshallen har ei rampe med et rekkverk som ikke går hele veien til bakkeplan. Rekkverket slutter før selve trappa slutter, så om man må støtte seg helt ned er det fallrisiko ved de to siste trinnene. Gangen ut mot Hausmannsgata har en dørkarm og en trappenedgang. Denne veien har mange helninger og er ikke trinnløs.

I Bakgården vil arrangørene få alles oppmerksomhet og gå ut gjennom portene dit vi kom inn.

Hausmania har 3 nødutganger. Én på bakkeplan ut porten i Bakgården. Denne er flat, med 10-15m brostein rett utenfor porten. To fra Flerbrukshallen: MÅ OPPDATERES: En leder ut til en tretrapp. Vær oppmerksom på at rekkverket ikke på denne ikke går helt ned til bakken. Den andre nødutgangen er forbi heisen og til høyre. Her må du forsere 2 dørkarmer: en branndør og en ut til inngangen som leder til Hausmanns gate. Denne har en rampe ned.

Underoverskrift: Anarres Bokkafé

Evakuering fra Anarres Bokkafé er gjennom inngangspartiet.

Underoverskrift: Kruttverket

Her har vi dessverre ingen detaljer da vi ikke har hatt befaring. Mudwrestlingeventet er ute.

Inngangen til Hausmania er fra Bakgården. For å komme til Bakgården går man ned en sidegate ved navn Vestre Elvebakke. Denne sidegaten har helning. Her er Google Streetview av inngangspartiet til Bakgården: https://goo.gl/maps/MqfSGZSKCXCnHkZg9

Flerbrukshallen

Her inne blir det fort varmt. Ventilering skjer med ei varmepumpe eller å sette opp dører. Lite romklang.  Trinnfri inngang. Døråpner inn til rommet. Midt i rommet står et bord med to er to umarkerte svarte søyler. Sceneområdet her inne er trinnløst.

Baren ligger rett til venstre for inngangspartiet. Disken er i ståhøyde for en gående person.

Bakgården

Ca. 10-15m med brostein foran denne inngangen. Der brosteinene slutter finnes en stor, vid port. Rett fram ligger inngangen til selve kulturhuset. Inngangen er en dør med døråpner med et ruglete metallfelt utenfor. HC-doen er rett til venstre innafor døra, og det samme er heisen opp til Flerbrukshallen. Bakgården er ellers asfaltert, er stor og åpen med en scene og sitteplass innerst i området. Veggene er langt fra hverandre, og lager ikke ubehagelig ekko.

Heis

Heis rommer en el-stol. Elstolbrukere må muligens må rygge ut av heisen. Heisen har / har ikke punktskrift og lydannonsering av hvilken etasje du er i.

Toalett

Det finnes individuelle toalett i Flerbrukshallen. Det er heis opp til disse. Her er det en dørterskel inn til rommet hvor vasken er, og enda en dørkarm inn til selve doene. Denne døra er tung. Det er romslig i båsene, som også har en plass å kaste bind i hjørnet nært døra. Ikke skjærende belysning. Det er ikke armlener å støtte seg til her.

HC-toalett er enkelt tilgjengelig fra Bakgården. Trinnløs inngang. Like ved er fungerende døråpner. Toalettet har håndtak på begge sider som man kan støtte seg på. Det er toalettpapirdispenser og søppelbøtte på veggen til høyre for toalettet. Lenger ut av rommet på høyre vegg er døråpnerknappen. Til venstre er en lavt hengende vask med såpe, servietter og åpen søppelbøtte. Det er også et høyt speil bak vasken.

Bildetekst synlig for alle: Sidegaten som leder ned til Hausmania har et fortau samt en bilvei. Man har sykkelparkering på venstre side, og det er på denne siden at rullestolbrukere blir anbefalt å kjøre ned.

Alt-tekst: Asfaltert sykkel- og bilvei som viser vei ned til inngangen til Hausmania. Det er sykkelparkering på venstre side av fortauet.

Bildetekst synlig for alle: Toalettet har håndtak på begge sider som kan trekkes ned. Det er toalettpapirdispenser og søppelbøtte på veggen til høyre for toalettet. Lenger ut av rommet på høyre vegg er døråpnerknappen.

Alt-tekst: Toalettet har håndtak på begge sider som kan trekkes ned. Det er toalettpapirdispenser og søppelbøtte på veggen til høyre for toalettet. Lenger ut av rommet på høyre vegg er døråpnerknappen.

Bildetekst synlig for alle (samme som alt-tekst): Til venstre er en lavt hengende vask med såpe, servietter og åpen søppelbøtte. Det er også et høyt speil bak vasken på samme nivå.

Inngang fra gateplan. En lav dørterskel på gateplan leder inn til en rampe på innsiden av døren. Man trør direkte ned på en rampe som fører ned på gulvet. Her er snuplass. En rampe fører opp til selve kafeen. Lyset her inne er hvitt.

Hovedrom

Døren opp til selve kafeen har en karm. Lokalet er veldig modulært, det er flere bord som omrokkeres avhengig av arrangement, en disk, en scene og prosjektor. Disken er kort, så om arrangementet inkluderer servering eller salg kan man rulle opp på siden av den og bestille. Taklyset er ganske skarpt. Akustikk er også skarp på grunn av store vinduer og glatt vegg på motsatt side av rommet. Vi har forsøkt å dempe ekkoet noe.

Lokalet i lav belysning har gult lys fra rommets frittstående lamper som skinner rolig oppover langs varme vegger, mens lyset fra gata skinner inn gjennom vinduet og skaper et noe dempa inntrykk. På dagtid vil dem som sliter med lysømfintlighet sannsynligvis like denne belysningen, mens dem som må ha mer lys kan nok synes dette blir for lite.

Området nærmest døra er forbeholdt dem som ønsker å ha rask tilgang til do og utgangspartiet.

Toalett

Ikke HC-toalett på området. Toalettet ligger innerst i inngangspartiet til lokalet. Denne har ikke døråpner, og det er en terskel inn. Toalettet er ikke trinnfritt. Rommet er lite og har ikke rom til snuplass, og heller ikke håndtak til å støtte seg på ved toalettet. Det er heller ikke armlener å støtte seg på om man har behov for dem når man skal reise seg. Man har søppelbøtte her, en med lokk og en uten. Rullestolbrukere vil ikke få plass til rullestolen sin. Heller ikke plass til assistent. Manglende romstørrelse kan også være ubehagelig for store personer.

Bildebeskrivelse synlig for alle: En lav dørterskel leder inn til en rampe på innsiden av døren, med en dørmatte foran.

Alt-tekst: Ytterdøren inn til inngangspartiet. Det ligger en dørmatte foran, og man kan se en trerampe lede ned til et gulv.

Bildebeskrivelse: Inngangspartiet.

Alt-tekst:

Inngangsparti. På ytterdøra er ei rampe opp til en dør ut til gateplan, og en annen leder inn på selve kafeen. Begge dørene har en terskel.

Toalettet.

Bildebeskrivelse: Toalettet. Her er en do uten armlener. En vask og en bøtte for sanitære produkt på gulvet. Hvite vegger.

Her har vi ikke gjort befaring da vi dessverre ikke har hatt ressurser til dette. Sauna er utilgjengelig for rullestolbrukere. Mudwrestling eventet vil foregå ute.