Solidaritetsmarsj 25. juni / Solidarity march 25th of June

SUNDAY, JUNE 25 2023 at 4.00 PM
From Botsparken to London Pub

[English below]

Solidaritetsmarsj 25. juni

Reclaim Pride inviterer igjen skeive og støttespillere til å ta tilbake gatene ett år etter terroren. Kampen fortsetter, og tryggheten vår må vi bygge sammen! Vi nekter å være usynlige og tar til gatene både for å vise solidaritet med de som er direkte berørt av terroren og for å sammen trosse frykten som mange av oss fremdeles kjenner på kroppen. Vi vil samles, vi vil være synlige, vi vil lage lyd. Hovedbanneret lyder: We’re here, we’re queer, we won’t disappear!
Vi går fra Botsparken til London Pub, ta gjerne med blomster for å legge ned. Der vil det bli to minutters stillhet.

Vi ønsker at dette skal være en solidaritetsmarsj med mye liv og lyd, så ta gjerne med noe å bråke med (grytelokk, instrument osv)
Husk solkrem, vann og ørepropper.

Etterpå er det muligheter for å delta på for eksempel konsert på Sentrum Scene, Pride Park, osv

Vi går under én fane i samlet flokk. Ta gjerne med plakater og banner, men la parti- og organisasjonsflagg eller faner ligge hjemme.

Kampen fortsetter!


Solidarity march 25th of June

Reclaim Pride is once again inviting queer people and allies to take back the streets, one year after the terror attack. The fight continues and we must build our safety together! We refuse to be invisible and we take back the streets to show solidarity with both those who have been directly affected by the attack, and to defy those who want to instill fear in us. We want to gather, we want to be visible, we want to make noise. The lead banner is: We’re here, we’re queer, we won’t disappear!

We will walk to London Pub, please bring flowers to lay down, if you wish. We will observe 2 minutes of silence.

We want a solidarity march full of life and noise, so feel free to bring something to make noise with (e.g. pots and pans, instruments, etc…).
Remember to bring sunscreen, water and ear plugs if you need them.
Afterwards there will be the possibility to attend, for example, the concert at Sentrum Scene, to go to Pride Park…

We’ll walk under one banner in a united front: this is a people’s march, bring along placards and banners but please leave political parties’ and organisations’ flags and banners at home.

The fight continues!