Food for Solidarity

SATURDAY, JUNE 24 2023 at 6.00 PM – 9.30 PM
BLITZ CAFE

Solidarity event with the queer earthquake survivors!

The earthquake in Turkey, Kurdistan and Syria has has affected a great amount of people, and we send those affected our deepest condolences. Queer people in the damaged areas are particularly vulnerable. It may be difficult for them to receive the same humanitarian aid as the rest of the population and may be unsafe in public places after the destruction. Other structural challenges make those living outside the norms of society more vulnerable. This is what our partners who work in Turkey say.

Reclaim Pride will organize a dinner in Blitz to raise funds for queers in the affected areas on Saturday 24 June at 18.00.

Turkish activist academic Esra will cook a traditional vegan food for the night.


Jordskjelvet i Tyrkia, Kurdistan og Syria har rammet befolkningen hardt, og vi sender de berørte våre dypeste kondolanser. Skeive i de ødelagte områdene er spesielt utsatt. Det kan være vanskelig for dem å få den samme humanitære hjelpen som resten av befolkningen, og kan være utrygge på offentlige steder etter ødeleggelsene. Andre strukturelle utfordringer gjør de som bryter med normene mer utsatte. Dette sier våre samarbeidspartnere som jobber i Tyrkia.

Reclaim Pride arrangerer en middag på Blitz til inntekt for skeive i de rammede områdene lørdag 24. Juni kl. 18.00akt.
Aivistakademikeren Esra vil lage en tradisjonell vegansk mat for natten.